Uztailak 31 abuztuak 5 (LEGASA) / 31 al 5 de agosto (LEGASA)